OM STADSMYSTERIUM®

STADSMYSTERIUM® är en promenadkluring för såväl konferensdeltagare som turister och hemtama som vill ha en spännande och kul aktivitet.

Stadsmysterium kan förläggas i städer, på mindre orter men också på konferensanläggningar och företag.

Stadsmysterium är en analog aktivitet som passar lika bra för familjen som för konferensgänget. Mysteriet är också ett sätt för hemmaturisten att bättre lära känna sin stad.

Aktiviteten innebär såväl promenad och friskluft som en ”sitta-ner-och- klura-del” som passar ypperligt för en avslutande fika.

Edsborg Sverige AB är producent och leverantör av STADSMYSTERIUM®.

STADSMYSTERIUM® är varumärkesskyddat.
COPYRIGHT © EDSBORG SVERIGE AB

Kontakt